Διεθνή Βραβεία “Giuseppe Sciacca”

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που μας αναλογεί και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της δραστηριότητάς μας , επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στον τομέα του πολιτισμού  , ταυτίζουμε την εταιρική κοινωνική μας ευθύνη με δράσεις που στηρίζουν και αναπτύσσουν δυναμικά την έννοια της προσφοράς .

Τα Διεθνή Βραβεία “Giuseppe Sciacca”, ένας από τους μεγαλύτερους θεσμούς παγκοσμίως, αποτελεί μια επιστημονική, πολιτιστική και κοινωνική πραγματικότητα, στηριζόμενο στις αρχές του εθελοντισμού, στις αξίες και τα ιδεώδη, στην αγάπη και φιλία των λαών. Διαδραματίζει ήδη έναν καταλυτικό ρόλο στην αριστεία νέων ανθρώπων ανά τον κόσμο που ξεχωρίζουν και διακρίνονται σε διαφορετικούς τομείς δράσης. Ταυτόχρονα, επιβραβεύει το έργο και την προσωπικότητα αξιοσήμαντων ανθρώπων παγκοσμίως .

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?