Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π.

To κανάλι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Μ.Π. έχει ως στόχο την παρουσίαση της ερευνητικής δράσης, των ερευνητικών υποδομών, των δραστηριοτήτων και των έργων που εκτελούνται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και χρηματοδοτούνται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π.