Εταιρικές συνεργασίες

Στην Cosmolive προτεραιότητα έχει ο πελάτης .

Βασικός πυλώνας της επιχειρηματικής μας δράσης είναι η κάλυψη όλων των αναγκών των πελατών μας. 

Αποτέλεσμα αυτής της φιλοσοφίας είναι να κτίζουμε μακροχρόνιες συνεργασίες με τους εταιρικούς μας πελάτες, οι οποίες βασίζονται στις παρακάτω αρχές:

  • Συνεργασία χωρίς “κρυφά” κόστη.
  • Προστιθέμενη αξία στη συνολική ανάγκη των πελατών.

Εταιρικές συνεργασίες μας :

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Cosmote TV 

Economia Group

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση

BCI MEDIA INC