Αειφόρος Ανάπτυξη του Δήμου Μεγίστης

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου (ΑΕΙ) «Αειφόρος Ανάπτυξη Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιοχών με τη Δημιουργία Νέων Τουριστικών Πόρων και Προϊόντων μέσω Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης, Μοντελοποίησης, Διαχείρισης και Διατήρησης Πολιτιστικού Αποθέματος με χρήση Εφαρμογών ΤΠΕ», της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Καινοτομίας (Α.Π.ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2976/17.06.2021) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, στον Τομέα προτεραιότητας Πολιτισμός – Τουρισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες με συντονιστή το ΕΜΠ, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ & Μέλος ΔΕ ΤΕΕ κα Αντωνία Μοροπούλου σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με τον Πρόεδρό του κο Γιώργο Στασινό, τον Πρόεδρο του Π.Τ. ΤΕΕ Δωδεκανήσου κο Αντώνιο Γιαννικουρή και τον Δήμαρχο Μεγίστης κο Γεώργιο Σαμψάκο σας καλούμε σε

Σύσκεψη-συζήτηση εργασίας με θέμα : «Αειφόρος Ανάπτυξη του Δήμου Μεγίστης με την Δημιουργία Νέων Τουριστικών Πόρων και Προϊόντων μέσω Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης, Μοντελοποίησης, Διαχείρισης και Διατήρησης Πολιτιστικού Αποθέματος με χρήση Εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορικής»

τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 19.00 μ.μ. – 21.00 μ.μ. Στην Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Μεγίστης στον Άγιο Γεώργιο Χωραφιών

Καλωσόρισμα από

· Τον Δήμαρχο Μεγίστης, κο Σαμψάκο Γεώργιο

· Τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κο Χατζημάρκο Γεώργιο

· Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Τ.Ε.Ε. Δωδεκανήσου, κο Γιαννικουρή Αντώνιο

Έναρξη · Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κος Στασινός Γιώργος

Εισήγηση – εκ μέρους του Ε.Μ.Π. η Επιστημονικά Υπεύθυνη Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ & Μέλος ΔΕ Τ.Ε.Ε., κα Μοροπούλου Αντωνία

Ομιλία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κου Καραμανλή Κώστα *έχει προσκληθεί

Τοποθετήσεις

– Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και της Βουλής

– Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β’ Βαθμού

– Εκπρόσωποι τοπικών Φορέων

Θ α α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι σ υ ζ ή τ η σ η.